TOP WEEKLY MANGA

Free Throw summary:

A diverse group of youths' spectacle school sitcom drama revolving around Han Tae Sung.

Show Less ⇧

Similar Manga Recommendations

13-nin no Short Suspense & Horror

13-Nin No Short Suspense & Horror

Vol.1 Chapter 14 : "blood Covered Snowman" By Tanima Yumeji Author(s) : Anthology Arita Kei Hirai Ichirou Hirata Keiko Hirono Takuya Inuki Kanako Kawaguchi Madoka Kuro (黒男) Etc View : 125,555
Kyou Otoko to Isourou

Kyou Otoko To Isourou

Vol.2 Chapter 4 Author(s) : Ishiko View : 58,319
V.B. Rose

V.b. Rose

Vol.14 Chapter 83 Author(s) : Hidaka Banri View : 697,740
Sayuri

Sayuri

Vol.2 Chapter 15 Author(s) : Oshikiri Rensuke View : 197,207
Natsu no Owari (SUDA Kanon)

Natsu No Owari (Suda Kanon)

Ch.1 Author(s) : Suda Kanon View : 32,269